ТАТУ Нукус филиали хузуридаги «Электрон ҳукумат ва малака ошириш» маркази

АКТ буйича саволлар

КОМПЬЮТЕР ВА УНИНГ ТАЪМИНОТИ

 1. Компьютер сўзи нимани англатади?
 2. Компьютернинг асосий курилмаларини санаб беринг ва уларнинг вазифалари ҳақида гапириб беринг.
 3. Ахборотларни сақловчи ва ташувчи воситаларга нималар қиради?
 4. Ахборот деганда нимани тушинасиз?
 5. Ахборот ўлчов бирликларини санаб ўтинг.
 6. Файл деганда нимани тушунасиз? Файлнинг атрибутлари ҳақида гапириб беринг.
 7. Файллар устида қандай амаллар бажариш мумкин?
 8. Файлни қандай қилиб  нусхалаш мумкин?
 9. “Ахборотлаштириш тўғрисида”ги Қонун қачон қабул қилинган?
 10. Ахборот ресурсларга мисоллар келтиринг.

КОМПЬЮТЕР БИЛАН ИШЛАШ

 1. Компьютерни ишга тушуриш тугрисида гапириб беринг.
 2. Windows операцион тизими хакида нимани биласиз?
 3. Файллар билан ишлаш дастурлари хакида гапириб беринг.
 4. WordPad дасутрини қандай имкониятлари бор
 5. WordPad дастурининг меню бўлимлари ҳақида тушунча.
 6. WordPad дасутрин юклаш.
 7. Киритилган маълумотларни диска файл шаклида ёзиш.
 8. Дискдан файлни экранга чақириш.
 9. Paint график мухаррири қандай ишга туширилади?
 10. Paint график мухаррири дарчаси қандай элементлардан тузилган?

КОМПЬЮТЕР ТАРМОҚЛАРИ ВА УЛАРНИНГ АҲАМИЯТИ

 1. Компьютерларни бир-бири билан боғлашнинг қандай усуллари бор?
 2. Компьютер тармоқларини географик жойлашиши, нечта турга ажратиш мумкун?
 3. Қандай тармоқ хизматларини  биласиз, мисоллар келтиринг?
 4. Компьютер тармоқларида манзил тушунчаси деганда нимани тушунасиз?
 5. Интернет тармоғида қидирув тизимидан фойдаланишни қандай амалга оширасиз
 6. Миллий ахборот-қидирув тизимини ривожлантириш  мақсадида UZINFOCOM Маркази томонидан қандай ишлар олиб борилмоқда?
 7. Локал компьтер тармоғи нима?
 8. Локал тармоққа кириш усулларини тушунтириб беринг.
 9. Тармоққа кириш усулларини бир биридан афзаллик ва камчиликлари?

ИНТЕРНЕТ ТАРМОҒИНИНГ АСОСИЙ ТУШУНЧАЛАРИ БИЛАН ТАНИШИШ

 1. Интернет-нима, Интернет тармоғининг вазифаси?
 2. Интернет нечта асосий таркибий қисмдан ташкил топган?
 3. Интернетга боғланишни қандай усуллари бор?
 4. Интернет  манзили  ва Интернет ресурслари  манзили деганда нимани тушунасиз?
 5. Веб портал нима?
 6. Электрон почтадан фойдаланишнинг қандай  имконятлари бор?

ИНТЕРНЕТ ТАРМОҒИ ХИЗМАТЛАРИ ВА УЛАРДА ИШЛАШ АСОСЛАРИ

 1. Интернет провайдери бу нима?
 2. Интернет тармоғи хизматларидан фойдаланасизми?
 3. Броузер тушунчаси ва уларнинг қандай турларини биласиз?
 4. Хостинг хизматининг қандай имконятларини мавжуд?
 5. Интернет конференциялар ҳақида биласизми?
 6. Интерактив хизмат деганда нимани тушунасиз?

АЛОҚА ВОСИТАЛАРИ ВА МОБИЛ АЛОҚАДАН ФОЙДАЛАНИШ

 1. Мобил телефон ва мобил алоқа муҳити деганда нимани тушунасиз?
 2. Мобил алоқа хизмати операторлари вазифаси?
 3. Мобил алоқа ҳизматлари қандай амалга оширилади?
 4. Замонавий мобил алоқа воситаларининг қандай турларини биласиз?
 5. Мобил алоқа воситалари ёрдамида қандай маълумот алмашиш амалга оширилади?